Типологія країн схема

типологія країн схема
Цивилизация — это социокультурная система, включающая социально-экономические условия жизнедеятельности общества, этнические, религиозные его основы, степень гармонизации человека и природы, а также уровень экономической, политической, социальной и духовной свободы личности. Різноманітність світу за національним складом, соціально-культурна особливостями збагачує його як спільну систему. Наприкінці XX ст. розпочалося швидке зростання темнів розвитку країн, які увійшли до стадії індустріалізації. Це нові індустріальні країни. Так, за абсолютним обсягом ВВП Бразилія в 7 разів перевищує показник своєї колишньої метрополії — Португалії; до того ж, вона має більш розвинуту індустрію, інфраструктуру. Наведено ритмічний виклад оригінального тексту та його переклад українською мовою. Типологія має не тільки методологічне, пізнавальне значення, а й практичне спрямування.


Попытки типологической дифференциации стран мира предпринимались и географами, и экономистами, и другими специалистами. Економічно високорозвинуті невеликі країни Західної Європи («привілейовані дрібні нації»): Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Швейцарія, Австрія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія, Ісландія та ін. Традиційній системі властиві примітивні технології, переважання ручної праці, розв’язування економічних проблем за звичаями і рішеннями ради старійшин. Додатки Додаток 1. Природні показники країн світу.Додаток 2. Демографічні показники країн світу.Додаток 3. Соціально-економічні показники стану населення.Додаток 4. Макроекономічні показники.Додаток 5. Транспортні показники.

Теократическими государствами являются Иран, Марокко, Пакистан, Саудовская Аравия и др. В атеистических государствах религиозные организации преследуются властями. | зміст | вперед >>> 1.4. Структура та типологія національних туристичних ринків Поліструктурність туристського ринку визначається класифікаційними ознаками туризму як суспільного явища та специфікою туристичної діяльності. Головними ознаками демократичного всевладдя є виборність органів влади, поділ державної влади на три гілки – законодавчу, виконавчу та судову, підпорядкування меншості більшості, захист прав меншості, наявність політичних прав і свобод. Главные страны и Канаду (за исключением Китая) часто называют «странами Большой семерки». (В 1997 г. Россия была принята в Большую семерку, которая превратилась в «Большую восьмерку».) экономически развитые страны Европы – Швейцария, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Скандинавские страны и др. Найпоширеніша у світі конституційна монархія, де реаль на за конодав ча вла да на лежить пар ла мен ту, а виконав ча -уря ду. Складання різноманітних тематичних карт підвищує інформаційну місткість наукового матеріалу.

Похожие записи: